Publikuar me datën: Fri, Aug 10th, 2012

TRAJNIM PRAKTIKAT E MBAJTJES SE KONTABILITETIT NE KOSOVË

 

ORGANIZON TRAJNIMIN

” PRAKTIKAT E MBAJTJES SË KONTABILITETIT NË KOSOVË “

Ky trajnim ka për qëllim të zhvillojë njohuritë dhe aftësitë praktike të pjesëmarrësve në fushën e mbajtjes së kontabilitetit dhe financave për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme që kanë qarkullim prej 5,000€ deri 50,000€ gjatë një viti fiskal.

Trajnimi do të përmbajë këto tema:

• Analizat Financiare për Fillim Biznesi si dhe Likuiditetin e NVM -ve;
• Mbajta e Librave të Blerjes dhe Shitjes në Bazë të Rregulloreve;
• Bilancin, Pasqyrën e të Ardhurave dhe Shpenzimeve, Cash-Flow, Raportet Financiare, si dhe Dokumentet tjera Përcjellëse Financiare;
• Vetëvlerësimi i Biznesit për Kredi-Marrje, Formularët për Vetëvlerësim;
• Konsulencë mbi Problematikat Fiskale, Shitja e Lirë, Shitja me Shumicë, Amortizimi, X Raporti, Z Raporti si dhe Dërgimi i Raporteve Fiskale në Baza Mujore;
• Afatet e Deklarimeve dhe të Pagesave: Pagat e Punëtoreve, Deklarimet Tatimore, Deklaratat e TVSH-së, Tatimi mbi të Ardhurat, Kontributet Pensionale, Plotësimi i Formularëve, Riburësimet nga Taksat, Borxhet e Këqija, Raporti për Blerjet mbi 500€;
• Përgatitja e Stokut në Fund të çdo Viti Fiskal si dhe Raportimi pranë Administratës.
• Përllogaritja e Mallit duke u Bazuar në Çmimet e Dokumentit Unik Doganor, DUD IM4, DUD IM7, DUD X3 Depotë Doganore, Llojet e Akcizave;
• Ndjekje e Procedurave të Likuidimit dhe Falimentimit të Bizneseve;
• Raste Studimi, Praktika Analitike nga Ekspert të Kontabiliteti për NVM-të.

Ligjëruesit në këtë trajnim janë eksperte të njohur në fushën e Financave dhe Kontabilitetit.

Trajnimi mbahet nga data: 05, 06 dhe 07 Shtator 2012 nga ora 17h deri 20h në Prishtinë

Afati i fundit për aplikim: 04 Shtator 2012

Çmimi i këtij trajnimi për pjesëmarrës është: 69 €uro

Për të marrë pjesë në këtë trajnim, të interesuarit mund të shkarkojnë aplikacionin në webfaqenwww.yellow-rks.com. Aplikacionin e plotësuar na e dërgoni në e-mail adresën: trajnimi@yellow-rks.com.

Informat rreth pageses: Pagesa bëhet në ProCredit Bank, në llogarin bankare të OJQ-së “Yellow” me nr. 118500232 1000110, nga data e shpalljes deri më 04 Shtator 2012

Të gjithë pjesëmarresit do të Certifikohen.
=========================================
E-mail: trajnimi@yellow-rks.com; Mob: + 377 (0) 44 260 053

Ndihmo Radio zeri mitrovices


Kontribuesit qe ndihmuan

Radio zeri Mitrovices ne menyr vullnetare

=========================

Muaji: Korik-2011

=========================

Gzim Koadralia 50 euro

_________________________

Hashim Kryeziu 35 euro

_________________________

Naser Xani 25

_________________________

Sami Zeneli 10 euro

=========================

Muaji: Janar-2012

=========================

Ilaz Azemi 40 euro

_________________________

Sami Zeneli 25 euro

_________________________

Naser Xani 25

_________________________

ERISA 15 euro

=========================

Muaji: Shkurt-2012

=========================

Gzim Halili 150 euro

_________________________

Xhafer Gjaka 50 euro

_________________________

Enver Hajzeri 25

_________________________

Muaji: Nentor-2012

=========================

Aslani Rejser (Danimark) 10 euro

_________________________

Xhevahir Gjonaj 50 euro

_________________________

Jeton Aliu 25 euro

_________________________

Sponzor gjeneral

VideoKlipe


Kliko ne kto ikona per ta ndegjuar radion:
Winamp windows Media Player Real Player

Dergo Urimet tuaj ne Radio Mitrovica


Fluturime nga Zvicra Kërko Fluturime te lira për Kosove Dizajn:KosovaPLUS
All Rights Reserved RadioMitrovica.eu

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close